Danish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Am I eligible to work in [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Asking if you can work in that country
Do I need a social security number before I start working?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Asking if you need a social security number before starting to work
Do I need a work permit?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Asking if you need a work permit
What is the national minimum wage?
Hvad er landets mindsteløn?
Inquiring about the national minimum wage
I am ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Stating your employment status
employed
ansat
Type of employment status
unemployed
arbejdsløs
Type of employment status
an entrepreneur
iværksætter
Type of employment status
self-employed
selvstændig
Type of employment status
an intern
praktikant
Type of employment status
a volunteer
frivillig
Type of employment status
a consultant
konsulent
Type of employment status
I would like to register as a freelance professional.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

What type of employment contract do you have?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Inquiring about the type of contract
I have a ______________ contract.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Stating what type of contract you have
full-time
fuldtids-
Type of contract
part-time
deltids-
Type of contract
fixed-term
tidsbegrænset
Type of contract
permanent
tidsubegrænset
Type of contract
seasonal
sæsonbegrænset
Type of contract
When do I get my paycheck?
Hvornår får jeg løn?
Asking when you get your paycheck
I would like to ask for _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Asking for time off
maternity leave
barsel
Type of time off
paternity leave
fædreorlov
Type of time off
sick leave
sygeorlov
Type of time off
days off
feriedage
Type of time off

Work - Tax returns

I would like to have some information on taxation.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Inquiring about taxation
I would like to report my earnings.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Stating that you would like to report your earnings
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
When is the deadline to send my tax return?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Asking when the deadline to send your tax return is
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Who will let me know ______________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
how much my refund is
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Tax return option
if I owe more tax
at jeg skylder mere i skat
Tax return option