Polish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Asking if you can work in that country
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Asking if you need a social security number before starting to work
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Asking if you need a work permit
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Inquiring about the national minimum wage
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Stating your employment status
employed
zatrudniony/a
Type of employment status
unemployed
bezrobotny/a
Type of employment status
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Type of employment status
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type of employment status
an intern
praktykantem/praktykantką
Type of employment status
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Type of employment status
a consultant
doradcą
Type of employment status
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Inquiring about the type of contract
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Stating what type of contract you have
full-time
o pracę na pełny etat
Type of contract
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type of contract
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Type of contract
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Type of contract
seasonal
o pracę sezonową
Type of contract
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Asking when you get your paycheck
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Asking for time off
maternity leave
urlop macierzyński
Type of time off
paternity leave
urlop ojcowski
Type of time off
sick leave
chorobowe
Type of time off
days off
kilka dni urlopu
Type of time off

Work - Tax returns

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Inquiring about taxation
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Stating that you would like to report your earnings
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Asking when the deadline to send your tax return is
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Tax return option
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Tax return option