Dutch | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Kan ik in [land] werken?
Asking if you can work in that country
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Asking if you need a social security number before starting to work
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Asking if you need a work permit
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Wat is het nationale minimumloon?
Inquiring about the national minimum wage
Mi estas ________________.
Ik ben ___________________ .
Stating your employment status
dungata
werkende
Type of employment status
senlabora
werkloos
Type of employment status
entreprenisto
een ondernemer
Type of employment status
memdungito
een zelfstandige
Type of employment status
internulo
een stagair
Type of employment status
volontulo
een vrijwilliger
Type of employment status
konsilisto
een consultant
Type of employment status
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Inquiring about the type of contract
Mi havas____________ kontrakton.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Stating what type of contract you have
plentempan
voltijdse
Type of contract
parttempan
deeltijdse
Type of contract
limigitan
tijdelijke
Type of contract
permanentan
permanente
Type of contract
sezonan
seizoensgebonden
Type of contract
Kiam mi ricevas mian salajron?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Asking when you get your paycheck
Mi ŝatus peti _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Asking for time off
akuŝferion
moederschapsverlof
Type of time off
akuŝferion (por patro)
vaderschapsverlof
Type of time off
malsanan salajron
ziekteverlof
Type of time off
feritagojn
vrije dagen
Type of time off

Work - Tax returns

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Inquiring about taxation
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Stating that you would like to report your earnings
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Asking when the deadline to send your tax return is
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kiu diros min ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
kiom mia repago estas
hoeveel mijn belastingteruggave is
Tax return option
se mi ŝuldas pli imposton
of ik meer belastingen schuldig ben
Tax return option