Spanish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Asking if you can work in that country
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Asking if you need a social security number before starting to work
Tarvitsenko työluvan?
¿Necesito permiso de trabajo?
Asking if you need a work permit
Mikä on maan minimipalkka?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Inquiring about the national minimum wage
Minä olen ____________.
Soy ____________________.
Stating your employment status
työllistynyt
asalariado
Type of employment status
työtön
desempleado
Type of employment status
yrittäjä
empresario
Type of employment status
itsenäinen ammatinharjoittaja
autónomo
Type of employment status
työharjoittelija
trabajador en prácticas
Type of employment status
vapaaehtoistyöntekijä
voluntario
Type of employment status
konsultti
asesor
Type of employment status
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Minkälainen työsopimus on kyseessä?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Inquiring about the type of contract
Minulla on ________ sopimus.
Tengo un contrato ______________.
Stating what type of contract you have
kokopäiväinen
a tiempo completo
Type of contract
osa-aikaiseen ohjelmaan
a tiempo parcial
Type of contract
määräaikainen
de duración determinada
Type of contract
vakituinen
indefinido
Type of contract
kausiluonteinen
de temporada
Type of contract
Koska minä saan palkkani?
¿Cuándo se cobra?
Asking when you get your paycheck
Haluaisin saada _______.
Me gustaría solicitar _____________.
Asking for time off
äitiyslomaa
la baja por maternidad
Type of time off
isyyslomaa
la baja por paternidad
Type of time off
sairaslomaa
la baja por enfermedad
Type of time off
lomaa
días libres
Type of time off

Work - Tax returns

Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Inquiring about taxation
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Stating that you would like to report your earnings
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Asking when the deadline to send your tax return is
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
¿Cuánto me sale a devolver?
Tax return option
jos minun pitää maksaa lisää veroja
¿Cuánto me sale a pagar?
Tax return option