Czech | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Kann ich in [Land] arbeiten?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Asking if you can work in that country
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Asking if you need a social security number before starting to work
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Potřebuji pracovní povolení?
Asking if you need a work permit
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Jaká je národní minimální mzda?
Inquiring about the national minimum wage
Ich bin _________________.
Já jsem ___________________ .
Stating your employment status
im Beruf
zaměstnaný
Type of employment status
arbeitslos
nezaměstnaný
Type of employment status
Unternehmer
podnikatel
Type of employment status
freischaffend
osoba samostatně výdělečně činná
Type of employment status
Praktikant
stážista
Type of employment status
Ehrenamtlicher
dobrovolník
Type of employment status
Berater
poradce
Type of employment status
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Inquiring about the type of contract
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mám ______________ smlouvu.
Stating what type of contract you have
Vollzeit-
na plný úvazek
Type of contract
Teilzeit-
na poloviční úvazek
Type of contract
befristeten
na dobu určitou
Type of contract
unbefristeten
trvalá pozice
Type of contract
saisonal befristeten
sezonní práce
Type of contract
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Asking when you get your paycheck
Ich würde gern____________ beantragen.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Asking for time off
Mutterschaftszeit
mateřská dovolená
Type of time off
Vaterschaftsurlaub
otcovská dovolená
Type of time off
Krankenzeit
nemocenská
Type of time off
Urlaubstage
volný den
Type of time off

Work - Tax returns

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Inquiring about taxation
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Stating that you would like to report your earnings
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Asking when the deadline to send your tax return is
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Wer informiert mich über____________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
die Höhe der Rückzahlung
výše kolik dostanu zpátky
Tax return option
eventuell fällige Nachzahlungen
jestliže musím zaplatit více daní
Tax return option