Polish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Kann ich in [Land] arbeiten?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Asking if you can work in that country
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Asking if you need a social security number before starting to work
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Asking if you need a work permit
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Inquiring about the national minimum wage
Ich bin _________________.
Jestem ___________________ .
Stating your employment status
im Beruf
zatrudniony/a
Type of employment status
arbeitslos
bezrobotny/a
Type of employment status
Unternehmer
przedsiębiorcą
Type of employment status
freischaffend
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type of employment status
Praktikant
praktykantem/praktykantką
Type of employment status
Ehrenamtlicher
wolontariuszem/wolontariuszką
Type of employment status
Berater
doradcą
Type of employment status
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Inquiring about the type of contract
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mam umowę ___________.
Stating what type of contract you have
Vollzeit-
o pracę na pełny etat
Type of contract
Teilzeit-
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type of contract
befristeten
(o pracę) na czas określony
Type of contract
unbefristeten
(o pracę) na czas nieokreślony
Type of contract
saisonal befristeten
o pracę sezonową
Type of contract
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Asking when you get your paycheck
Ich würde gern____________ beantragen.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Asking for time off
Mutterschaftszeit
urlop macierzyński
Type of time off
Vaterschaftsurlaub
urlop ojcowski
Type of time off
Krankenzeit
chorobowe
Type of time off
Urlaubstage
kilka dni urlopu
Type of time off

Work - Tax returns

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Inquiring about taxation
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Stating that you would like to report your earnings
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Asking when the deadline to send your tax return is
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Wer informiert mich über____________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
die Höhe der Rückzahlung
ile wynosi mój zwrot podatku
Tax return option
eventuell fällige Nachzahlungen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Tax return option