Dutch | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Kan ik in [land] werken?
Asking if you can work in that country
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Asking if you need a social security number before starting to work
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Heb ik een werkvergunning nodig?
Asking if you need a work permit
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Wat is het nationale minimumloon?
Inquiring about the national minimum wage
Είμαι _________________.
Ik ben ___________________ .
Stating your employment status
μισθωτός
werkende
Type of employment status
άνεργος
werkloos
Type of employment status
επιχειρηματίας
een ondernemer
Type of employment status
αυτοαπασχολούμενος
een zelfstandige
Type of employment status
ασκούμενος σε πρακτική
een stagair
Type of employment status
εθελοντής
een vrijwilliger
Type of employment status
σύμβουλος
een consultant
Type of employment status
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Inquiring about the type of contract
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Stating what type of contract you have
πλήρους απασχόλησης
voltijdse
Type of contract
μερικής απασχόλησης
deeltijdse
Type of contract
ορισμένης διάρκειας
tijdelijke
Type of contract
μόνιμο
permanente
Type of contract
εποχιακός
seizoensgebonden
Type of contract
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Asking when you get your paycheck
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Asking for time off
άδεια μητρότητας
moederschapsverlof
Type of time off
άδεια πατρότητας
vaderschapsverlof
Type of time off
επίδομα ασθενείας
ziekteverlof
Type of time off
μέρες άδεια
vrije dagen
Type of time off

Work - Tax returns

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Inquiring about taxation
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Stating that you would like to report your earnings
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Asking when the deadline to send your tax return is
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Wie informeert mij over ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hoeveel mijn belastingteruggave is
Tax return option
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
of ik meer belastingen schuldig ben
Tax return option