Swedish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Får jag lov att arbeta i [land]?
Asking if you can work in that country
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Asking if you need a social security number before starting to work
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Asking if you need a work permit
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Vad är minimilönen?
Inquiring about the national minimum wage
Είμαι _________________.
Jag är ______________.
Stating your employment status
μισθωτός
anställd
Type of employment status
άνεργος
arbetslös
Type of employment status
επιχειρηματίας
entreprenör
Type of employment status
αυτοαπασχολούμενος
egenföretagare
Type of employment status
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Type of employment status
εθελοντής
voluntärarbetare
Type of employment status
σύμβουλος
konsultant
Type of employment status
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Inquiring about the type of contract
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jag har ett _________ kontrakt.
Stating what type of contract you have
πλήρους απασχόλησης
fulltid
Type of contract
μερικής απασχόλησης
deltid
Type of contract
ορισμένης διάρκειας
visstids
Type of contract
μόνιμο
permanent anställd
Type of contract
εποχιακός
säsongsanställd
Type of contract
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
När får jag lön?
Asking when you get your paycheck
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Asking for time off
άδεια μητρότητας
mammaledigt
Type of time off
άδεια πατρότητας
pappaledigt
Type of time off
επίδομα ασθενείας
sjuklön
Type of time off
μέρες άδεια
semester
Type of time off

Work - Tax returns

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Inquiring about taxation
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jag vill rapportera min inkomst.
Stating that you would like to report your earnings
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Asking when the deadline to send your tax return is
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vem informerar mig om _______?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hur mycket min skatteåterbäring är
Tax return option
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
huruvida jag ska betala mer skatt
Tax return option