Vietnamese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Asking if you can work in that country
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Asking if you need a social security number before starting to work
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Asking if you need a work permit
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Inquiring about the national minimum wage
Είμαι _________________.
Tôi __________.
Stating your employment status
μισθωτός
có việc làm
Type of employment status
άνεργος
Không có việc làm
Type of employment status
επιχειρηματίας
doanh nhân
Type of employment status
αυτοαπασχολούμενος
tự làm chủ
Type of employment status
ασκούμενος σε πρακτική
thực tập sinh
Type of employment status
εθελοντής
tình nguyện viên
Type of employment status
σύμβουλος
tư vấn viên
Type of employment status
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Inquiring about the type of contract
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Tôi có hợp đồng _________.
Stating what type of contract you have
πλήρους απασχόλησης
toàn thời gian
Type of contract
μερικής απασχόλησης
bán thời gian
Type of contract
ορισμένης διάρκειας
hạn định
Type of contract
μόνιμο
lâu dài
Type of contract
εποχιακός
thời vụ
Type of contract
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Asking when you get your paycheck
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Asking for time off
άδεια μητρότητας
nghỉ sinh đẻ
Type of time off
άδεια πατρότητας
nghỉ làm cha
Type of time off
επίδομα ασθενείας
nghỉ ốm
Type of time off
μέρες άδεια
ngày nghỉ
Type of time off

Work - Tax returns

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Inquiring about taxation
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Stating that you would like to report your earnings
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Asking when the deadline to send your tax return is
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Tax return option
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
tôi có nợ tiền thuế hay không
Tax return option