Czech | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Asking if you can work in that country
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Asking if you need a social security number before starting to work
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Potřebuji pracovní povolení?
Asking if you need a work permit
Qual è il salario minimo?
Jaká je národní minimální mzda?
Inquiring about the national minimum wage
Sono ____________.
Já jsem ___________________ .
Stating your employment status
impiegato/a
zaměstnaný
Type of employment status
disoccupato/a
nezaměstnaný
Type of employment status
un imprenditore/un'imprenditrice
podnikatel
Type of employment status
un lavoratore autonomo
osoba samostatně výdělečně činná
Type of employment status
uno/a stagista
stážista
Type of employment status
un/una volontario/a
dobrovolník
Type of employment status
un/a consulente
poradce
Type of employment status
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Inquiring about the type of contract
Ho un contratto _________.
Mám ______________ smlouvu.
Stating what type of contract you have
a tempo pieno
na plný úvazek
Type of contract
part-time
na poloviční úvazek
Type of contract
a tempo determinato
na dobu určitou
Type of contract
a tempo indeterminato
trvalá pozice
Type of contract
stagionale
sezonní práce
Type of contract
Quando viene versato lo stipendio?
Kde budu dostávat výplatu?
Asking when you get your paycheck
Vorrei chiedere ___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Asking for time off
il congedo di maternità
mateřská dovolená
Type of time off
il congedo di paternità
otcovská dovolená
Type of time off
il congedo per malattia
nemocenská
Type of time off
dei giorni liberi
volný den
Type of time off

Work - Tax returns

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Inquiring about taxation
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Stating that you would like to report your earnings
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Asking when the deadline to send your tax return is
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
quanto mi verrà rimborsato
výše kolik dostanu zpátky
Tax return option
se devo pagare più tasse
jestliže musím zaplatit více daní
Tax return option