Finnish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Asking if you can work in that country
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Asking if you need a social security number before starting to work
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Tarvitsenko työluvan?
Asking if you need a work permit
Qual è il salario minimo?
Mikä on maan minimipalkka?
Inquiring about the national minimum wage
Sono ____________.
Minä olen ____________.
Stating your employment status
impiegato/a
työllistynyt
Type of employment status
disoccupato/a
työtön
Type of employment status
un imprenditore/un'imprenditrice
yrittäjä
Type of employment status
un lavoratore autonomo
itsenäinen ammatinharjoittaja
Type of employment status
uno/a stagista
työharjoittelija
Type of employment status
un/una volontario/a
vapaaehtoistyöntekijä
Type of employment status
un/a consulente
konsultti
Type of employment status
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Inquiring about the type of contract
Ho un contratto _________.
Minulla on ________ sopimus.
Stating what type of contract you have
a tempo pieno
kokopäiväinen
Type of contract
part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type of contract
a tempo determinato
määräaikainen
Type of contract
a tempo indeterminato
vakituinen
Type of contract
stagionale
kausiluonteinen
Type of contract
Quando viene versato lo stipendio?
Koska minä saan palkkani?
Asking when you get your paycheck
Vorrei chiedere ___________.
Haluaisin saada _______.
Asking for time off
il congedo di maternità
äitiyslomaa
Type of time off
il congedo di paternità
isyyslomaa
Type of time off
il congedo per malattia
sairaslomaa
Type of time off
dei giorni liberi
lomaa
Type of time off

Work - Tax returns

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Inquiring about taxation
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Stating that you would like to report your earnings
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Asking when the deadline to send your tax return is
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Chi mi farà sapere ____________ ?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
quanto mi verrà rimborsato
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Tax return option
se devo pagare più tasse
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Tax return option