Chinese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
请问我需要工作许可证吗?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
全国最低工资是多少?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
我是___________________ 。
Stating your employment status
zatrudniony/a
雇佣
Type of employment status
bezrobotny/a
待业
Type of employment status
przedsiębiorcą
企业家
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
自雇者
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
实习生
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
志愿者
Type of employment status
doradcą
顾问
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
你提供哪种类型的工作合同?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
我有一个______________合同。
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
全职
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
兼职
Type of contract
(o pracę) na czas określony
定期合同
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
永久合同
Type of contract
o pracę sezonową
季节性合同
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
我什么时候能拿到我的工资?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
我想要_________。
Asking for time off
urlop macierzyński
产假
Type of time off
urlop ojcowski
陪产假
Type of time off
chorobowe
病假
Type of time off
kilka dni urlopu
请假
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
我想要了解纳税的相关信息。
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
我想要申报我的收入。
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
谁会告诉我______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
我的税收返还是多少
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
我是否要交更多税
Tax return option