Czech | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Potřebuji pracovní povolení?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Jaká je národní minimální mzda?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Stating your employment status
zatrudniony/a
zaměstnaný
Type of employment status
bezrobotny/a
nezaměstnaný
Type of employment status
przedsiębiorcą
podnikatel
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
osoba samostatně výdělečně činná
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
stážista
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
dobrovolník
Type of employment status
doradcą
poradce
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
Mám ______________ smlouvu.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
na plný úvazek
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
na poloviční úvazek
Type of contract
(o pracę) na czas określony
na dobu určitou
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
trvalá pozice
Type of contract
o pracę sezonową
sezonní práce
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Kde budu dostávat výplatu?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Asking for time off
urlop macierzyński
mateřská dovolená
Type of time off
urlop ojcowski
otcovská dovolená
Type of time off
chorobowe
nemocenská
Type of time off
kilka dni urlopu
volný den
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
výše kolik dostanu zpátky
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
jestliže musím zaplatit více daní
Tax return option