Danish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Må jeg arbejde i [land]?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Hvad er landets mindsteløn?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Stating your employment status
zatrudniony/a
ansat
Type of employment status
bezrobotny/a
arbejdsløs
Type of employment status
przedsiębiorcą
iværksætter
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
selvstændig
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
praktikant
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
frivillig
Type of employment status
doradcą
konsulent
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
fuldtids-
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
deltids-
Type of contract
(o pracę) na czas określony
tidsbegrænset
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
tidsubegrænset
Type of contract
o pracę sezonową
sæsonbegrænset
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Hvornår får jeg løn?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Asking for time off
urlop macierzyński
barsel
Type of time off
urlop ojcowski
fædreorlov
Type of time off
chorobowe
sygeorlov
Type of time off
kilka dni urlopu
feriedage
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
at jeg skylder mere i skat
Tax return option