Dutch | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Kan ik in [land] werken?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Wat is het nationale minimumloon?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Stating your employment status
zatrudniony/a
werkende
Type of employment status
bezrobotny/a
werkloos
Type of employment status
przedsiębiorcą
een ondernemer
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
een zelfstandige
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
een stagair
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
een vrijwilliger
Type of employment status
doradcą
een consultant
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
voltijdse
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
deeltijdse
Type of contract
(o pracę) na czas określony
tijdelijke
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
permanente
Type of contract
o pracę sezonową
seizoensgebonden
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Asking for time off
urlop macierzyński
moederschapsverlof
Type of time off
urlop ojcowski
vaderschapsverlof
Type of time off
chorobowe
ziekteverlof
Type of time off
kilka dni urlopu
vrije dagen
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
Tax return option