English | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Am I eligible to work in [country]?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Do I need a social security number before I start working?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Do I need a work permit?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
What is the national minimum wage?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
I am ___________________ .
Stating your employment status
zatrudniony/a
employed
Type of employment status
bezrobotny/a
unemployed
Type of employment status
przedsiębiorcą
an entrepreneur
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
self-employed
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
an intern
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
a volunteer
Type of employment status
doradcą
a consultant
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
What type of employment contract do you have?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
I have a ______________ contract.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
full-time
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
part-time
Type of contract
(o pracę) na czas określony
fixed-term
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
permanent
Type of contract
o pracę sezonową
seasonal
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
When do I get my paycheck?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
I would like to ask for _________.
Asking for time off
urlop macierzyński
maternity leave
Type of time off
urlop ojcowski
paternity leave
Type of time off
chorobowe
sick leave
Type of time off
kilka dni urlopu
days off
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
I would like to have some information on taxation.
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
I would like to report my earnings.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
When is the deadline to send my tax return?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
Who will let me know ______________ ?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
how much my refund is
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
if I owe more tax
Tax return option