German | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
Ich bin _________________.
Stating your employment status
zatrudniony/a
im Beruf
Type of employment status
bezrobotny/a
arbeitslos
Type of employment status
przedsiębiorcą
Unternehmer
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
freischaffend
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
Praktikant
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
Ehrenamtlicher
Type of employment status
doradcą
Berater
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
Vollzeit-
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Teilzeit-
Type of contract
(o pracę) na czas określony
befristeten
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
unbefristeten
Type of contract
o pracę sezonową
saisonal befristeten
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Asking for time off
urlop macierzyński
Mutterschaftszeit
Type of time off
urlop ojcowski
Vaterschaftsurlaub
Type of time off
chorobowe
Krankenzeit
Type of time off
kilka dni urlopu
Urlaubstage
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
Wer informiert mich über____________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
die Höhe der Rückzahlung
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
Tax return option