Italian | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Qual è il salario minimo?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
Sono ____________.
Stating your employment status
zatrudniony/a
impiegato/a
Type of employment status
bezrobotny/a
disoccupato/a
Type of employment status
przedsiębiorcą
un imprenditore/un'imprenditrice
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
un lavoratore autonomo
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
uno/a stagista
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
un/una volontario/a
Type of employment status
doradcą
un/a consulente
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
Ho un contratto _________.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
a tempo pieno
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
part-time
Type of contract
(o pracę) na czas określony
a tempo determinato
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
a tempo indeterminato
Type of contract
o pracę sezonową
stagionale
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Quando viene versato lo stipendio?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Vorrei chiedere ___________.
Asking for time off
urlop macierzyński
il congedo di maternità
Type of time off
urlop ojcowski
il congedo di paternità
Type of time off
chorobowe
il congedo per malattia
Type of time off
kilka dni urlopu
dei giorni liberi
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
quanto mi verrà rimborsato
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
se devo pagare più tasse
Tax return option