Portuguese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Posso trabalhar em [país]?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Qual é o salário mínimo nacional?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
Sou ___________________ .
Stating your employment status
zatrudniony/a
empregado(a)
Type of employment status
bezrobotny/a
desempregado(a)
Type of employment status
przedsiębiorcą
empreendedor(a)
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
autônomo(a)
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
estagiário(a)
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntário(a)
Type of employment status
doradcą
consultor(a)
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
Eu tenho um contrato de ______________.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
tempo integral
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
meio período
Type of contract
(o pracę) na czas określony
a termo
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
permanente
Type of contract
o pracę sezonową
sazonal
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Quando recebo meu pagamento?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Gostaria de pedir _________.
Asking for time off
urlop macierzyński
licença maternidade
Type of time off
urlop ojcowski
licença paternidade
Type of time off
chorobowe
auxílio-doença
Type of time off
kilka dni urlopu
dias de folga
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
qual é o valor da restituição
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
se há contribuições pendentes
Tax return option