Romanian | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pot lucra în [țara]?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Am nevoie de permis de muncă?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Care este salariul minim pe economie?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
Sunt ___________________ .
Stating your employment status
zatrudniony/a
angajat
Type of employment status
bezrobotny/a
neangajat
Type of employment status
przedsiębiorcą
antreprenor
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
independent
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
practicant
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntar
Type of employment status
doradcą
consultant
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
Am contract de ______________.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
normă întreagă
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
jumătate de normă
Type of contract
(o pracę) na czas określony
pe perioadă determinată
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
pe perioadă nedeterminată
Type of contract
o pracę sezonową
temporar
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Când primesc salariul?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Asking for time off
urlop macierzyński
concediu maternal
Type of time off
urlop ojcowski
concediul paternal
Type of time off
chorobowe
concediu medical
Type of time off
kilka dni urlopu
zile libere
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Aș dori să-mi declar venitul.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
Cine mă va informa de ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
cât este rambursarea
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
dacă datorez mai mult
Tax return option