Russian | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Я могу работать в [страна]?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Мне нужно разрешение на работу?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Какова государственная минимальная зарплата?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
Я___________________.
Stating your employment status
zatrudniony/a
имеющий работу
Type of employment status
bezrobotny/a
безработный
Type of employment status
przedsiębiorcą
предприниматель
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
частный предприниматель
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
практикант
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
волонтер
Type of employment status
doradcą
советник
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
У меня______________контракт.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
полная занятость
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
неполная занятость
Type of contract
(o pracę) na czas określony
фиксированный
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
долговременный
Type of contract
o pracę sezonową
сезонный
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Когда я получу зарплату?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Asking for time off
urlop macierzyński
декретный отпуск
Type of time off
urlop ojcowski
отпуск по причине отцовства
Type of time off
chorobowe
больничные выплаты
Type of time off
kilka dni urlopu
выходные дни
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
какова сумма моего возврата
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
Tax return option