Swedish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Vad är minimilönen?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
Jag är ______________.
Stating your employment status
zatrudniony/a
anställd
Type of employment status
bezrobotny/a
arbetslös
Type of employment status
przedsiębiorcą
entreprenör
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
egenföretagare
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
praktikant
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntärarbetare
Type of employment status
doradcą
konsultant
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
fulltid
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
deltid
Type of contract
(o pracę) na czas określony
visstids
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
permanent anställd
Type of contract
o pracę sezonową
säsongsanställd
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
När får jag lön?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Asking for time off
urlop macierzyński
mammaledigt
Type of time off
urlop ojcowski
pappaledigt
Type of time off
chorobowe
sjuklön
Type of time off
kilka dni urlopu
semester
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Jag vill rapportera min inkomst.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
Vem informerar mig om _______?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
hur mycket min skatteåterbäring är
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
huruvida jag ska betala mer skatt
Tax return option