Thai | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Stating your employment status
zatrudniony/a
ผู้มีงานทำ
Type of employment status
bezrobotny/a
ผู้ว่างงาน
Type of employment status
przedsiębiorcą
ผู้ประกอบการ
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
เด็กฝึกงาน
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
อาสาสมัคร
Type of employment status
doradcą
ที่ปรึกษา
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
เต็มเวลา
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
นอกเวลา
Type of contract
(o pracę) na czas określony
มีกำหนดเวลา
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
พนักงานประจำ
Type of contract
o pracę sezonową
ตามช่วงเวลา
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Asking for time off
urlop macierzyński
การลาคลอด
Type of time off
urlop ojcowski
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Type of time off
chorobowe
การลาป่วย
Type of time off
kilka dni urlopu
การหยุดงานเอง
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Tax return option