Vietnamese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Pot lucra în [țara]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Asking if you can work in that country
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Asking if you need a social security number before starting to work
Am nevoie de permis de muncă?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Asking if you need a work permit
Care este salariul minim pe economie?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Inquiring about the national minimum wage
Sunt ___________________ .
Tôi __________.
Stating your employment status
angajat
có việc làm
Type of employment status
neangajat
Không có việc làm
Type of employment status
antreprenor
doanh nhân
Type of employment status
independent
tự làm chủ
Type of employment status
practicant
thực tập sinh
Type of employment status
voluntar
tình nguyện viên
Type of employment status
consultant
tư vấn viên
Type of employment status
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Ce fel de contract de muncă aveți?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Inquiring about the type of contract
Am contract de ______________.
Tôi có hợp đồng _________.
Stating what type of contract you have
normă întreagă
toàn thời gian
Type of contract
jumătate de normă
bán thời gian
Type of contract
pe perioadă determinată
hạn định
Type of contract
pe perioadă nedeterminată
lâu dài
Type of contract
temporar
thời vụ
Type of contract
Când primesc salariul?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Asking when you get your paycheck
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Asking for time off
concediu maternal
nghỉ sinh đẻ
Type of time off
concediul paternal
nghỉ làm cha
Type of time off
concediu medical
nghỉ ốm
Type of time off
zile libere
ngày nghỉ
Type of time off

Work - Tax returns

Aș dori câteva informații despre taxe.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Inquiring about taxation
Aș dori să-mi declar venitul.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Stating that you would like to report your earnings
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Asking when the deadline to send your tax return is
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Cine mă va informa de ______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
cât este rambursarea
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Tax return option
dacă datorez mai mult
tôi có nợ tiền thuế hay không
Tax return option