Czech | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Я могу работать в [страна]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Asking if you can work in that country
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Asking if you need a social security number before starting to work
Мне нужно разрешение на работу?
Potřebuji pracovní povolení?
Asking if you need a work permit
Какова государственная минимальная зарплата?
Jaká je národní minimální mzda?
Inquiring about the national minimum wage
Я___________________.
Já jsem ___________________ .
Stating your employment status
имеющий работу
zaměstnaný
Type of employment status
безработный
nezaměstnaný
Type of employment status
предприниматель
podnikatel
Type of employment status
частный предприниматель
osoba samostatně výdělečně činná
Type of employment status
практикант
stážista
Type of employment status
волонтер
dobrovolník
Type of employment status
советник
poradce
Type of employment status
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Каков тип вашего рабочего контракта?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Inquiring about the type of contract
У меня______________контракт.
Mám ______________ smlouvu.
Stating what type of contract you have
полная занятость
na plný úvazek
Type of contract
неполная занятость
na poloviční úvazek
Type of contract
фиксированный
na dobu určitou
Type of contract
долговременный
trvalá pozice
Type of contract
сезонный
sezonní práce
Type of contract
Когда я получу зарплату?
Kde budu dostávat výplatu?
Asking when you get your paycheck
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Asking for time off
декретный отпуск
mateřská dovolená
Type of time off
отпуск по причине отцовства
otcovská dovolená
Type of time off
больничные выплаты
nemocenská
Type of time off
выходные дни
volný den
Type of time off

Work - Tax returns

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Inquiring about taxation
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Stating that you would like to report your earnings
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Asking when the deadline to send your tax return is
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Кто сообщит мне_______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
какова сумма моего возврата
výše kolik dostanu zpátky
Tax return option
Долж(ен/на) ли я платить больше
jestliže musím zaplatit více daní
Tax return option