Dutch | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Я могу работать в [страна]?
Kan ik in [land] werken?
Asking if you can work in that country
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Asking if you need a social security number before starting to work
Мне нужно разрешение на работу?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Asking if you need a work permit
Какова государственная минимальная зарплата?
Wat is het nationale minimumloon?
Inquiring about the national minimum wage
Я___________________.
Ik ben ___________________ .
Stating your employment status
имеющий работу
werkende
Type of employment status
безработный
werkloos
Type of employment status
предприниматель
een ondernemer
Type of employment status
частный предприниматель
een zelfstandige
Type of employment status
практикант
een stagair
Type of employment status
волонтер
een vrijwilliger
Type of employment status
советник
een consultant
Type of employment status
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Каков тип вашего рабочего контракта?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Inquiring about the type of contract
У меня______________контракт.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Stating what type of contract you have
полная занятость
voltijdse
Type of contract
неполная занятость
deeltijdse
Type of contract
фиксированный
tijdelijke
Type of contract
долговременный
permanente
Type of contract
сезонный
seizoensgebonden
Type of contract
Когда я получу зарплату?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Asking when you get your paycheck
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Asking for time off
декретный отпуск
moederschapsverlof
Type of time off
отпуск по причине отцовства
vaderschapsverlof
Type of time off
больничные выплаты
ziekteverlof
Type of time off
выходные дни
vrije dagen
Type of time off

Work - Tax returns

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Inquiring about taxation
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Stating that you would like to report your earnings
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Asking when the deadline to send your tax return is
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Кто сообщит мне_______________?
Wie informeert mij over ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
какова сумма моего возврата
hoeveel mijn belastingteruggave is
Tax return option
Долж(ен/на) ли я платить больше
of ik meer belastingen schuldig ben
Tax return option