Polish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Я могу работать в [страна]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Asking if you can work in that country
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Asking if you need a social security number before starting to work
Мне нужно разрешение на работу?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Asking if you need a work permit
Какова государственная минимальная зарплата?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Inquiring about the national minimum wage
Я___________________.
Jestem ___________________ .
Stating your employment status
имеющий работу
zatrudniony/a
Type of employment status
безработный
bezrobotny/a
Type of employment status
предприниматель
przedsiębiorcą
Type of employment status
частный предприниматель
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type of employment status
практикант
praktykantem/praktykantką
Type of employment status
волонтер
wolontariuszem/wolontariuszką
Type of employment status
советник
doradcą
Type of employment status
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Каков тип вашего рабочего контракта?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Inquiring about the type of contract
У меня______________контракт.
Mam umowę ___________.
Stating what type of contract you have
полная занятость
o pracę na pełny etat
Type of contract
неполная занятость
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type of contract
фиксированный
(o pracę) na czas określony
Type of contract
долговременный
(o pracę) na czas nieokreślony
Type of contract
сезонный
o pracę sezonową
Type of contract
Когда я получу зарплату?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Asking when you get your paycheck
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Asking for time off
декретный отпуск
urlop macierzyński
Type of time off
отпуск по причине отцовства
urlop ojcowski
Type of time off
больничные выплаты
chorobowe
Type of time off
выходные дни
kilka dni urlopu
Type of time off

Work - Tax returns

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Inquiring about taxation
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Stating that you would like to report your earnings
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Asking when the deadline to send your tax return is
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Кто сообщит мне_______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
какова сумма моего возврата
ile wynosi mój zwrot podatku
Tax return option
Долж(ен/на) ли я платить больше
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Tax return option