Czech | Phrases - Immigration | Work

Work - General

¿Puedo trabajar en (país)?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Asking if you can work in that country
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Asking if you need a social security number before starting to work
¿Necesito permiso de trabajo?
Potřebuji pracovní povolení?
Asking if you need a work permit
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Jaká je národní minimální mzda?
Inquiring about the national minimum wage
Soy ____________________.
Já jsem ___________________ .
Stating your employment status
asalariado
zaměstnaný
Type of employment status
desempleado
nezaměstnaný
Type of employment status
empresario
podnikatel
Type of employment status
autónomo
osoba samostatně výdělečně činná
Type of employment status
trabajador en prácticas
stážista
Type of employment status
voluntario
dobrovolník
Type of employment status
asesor
poradce
Type of employment status
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Inquiring about the type of contract
Tengo un contrato ______________.
Mám ______________ smlouvu.
Stating what type of contract you have
a tiempo completo
na plný úvazek
Type of contract
a tiempo parcial
na poloviční úvazek
Type of contract
de duración determinada
na dobu určitou
Type of contract
indefinido
trvalá pozice
Type of contract
de temporada
sezonní práce
Type of contract
¿Cuándo se cobra?
Kde budu dostávat výplatu?
Asking when you get your paycheck
Me gustaría solicitar _____________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Asking for time off
la baja por maternidad
mateřská dovolená
Type of time off
la baja por paternidad
otcovská dovolená
Type of time off
la baja por enfermedad
nemocenská
Type of time off
días libres
volný den
Type of time off

Work - Tax returns

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Inquiring about taxation
Me gustaría declarar mis ingresos.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Stating that you would like to report your earnings
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Asking when the deadline to send your tax return is
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
¿Cómo me informarán de _______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
¿Cuánto me sale a devolver?
výše kolik dostanu zpátky
Tax return option
¿Cuánto me sale a pagar?
jestliže musím zaplatit více daní
Tax return option