Finnish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

¿Puedo trabajar en (país)?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Asking if you can work in that country
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Asking if you need a social security number before starting to work
¿Necesito permiso de trabajo?
Tarvitsenko työluvan?
Asking if you need a work permit
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Mikä on maan minimipalkka?
Inquiring about the national minimum wage
Soy ____________________.
Minä olen ____________.
Stating your employment status
asalariado
työllistynyt
Type of employment status
desempleado
työtön
Type of employment status
empresario
yrittäjä
Type of employment status
autónomo
itsenäinen ammatinharjoittaja
Type of employment status
trabajador en prácticas
työharjoittelija
Type of employment status
voluntario
vapaaehtoistyöntekijä
Type of employment status
asesor
konsultti
Type of employment status
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Inquiring about the type of contract
Tengo un contrato ______________.
Minulla on ________ sopimus.
Stating what type of contract you have
a tiempo completo
kokopäiväinen
Type of contract
a tiempo parcial
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type of contract
de duración determinada
määräaikainen
Type of contract
indefinido
vakituinen
Type of contract
de temporada
kausiluonteinen
Type of contract
¿Cuándo se cobra?
Koska minä saan palkkani?
Asking when you get your paycheck
Me gustaría solicitar _____________.
Haluaisin saada _______.
Asking for time off
la baja por maternidad
äitiyslomaa
Type of time off
la baja por paternidad
isyyslomaa
Type of time off
la baja por enfermedad
sairaslomaa
Type of time off
días libres
lomaa
Type of time off

Work - Tax returns

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Inquiring about taxation
Me gustaría declarar mis ingresos.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Stating that you would like to report your earnings
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Asking when the deadline to send your tax return is
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
¿Cómo me informarán de _______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
¿Cuánto me sale a devolver?
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Tax return option
¿Cuánto me sale a pagar?
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Tax return option