Polish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

¿Puedo trabajar en (país)?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Asking if you can work in that country
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Asking if you need a social security number before starting to work
¿Necesito permiso de trabajo?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Asking if you need a work permit
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Inquiring about the national minimum wage
Soy ____________________.
Jestem ___________________ .
Stating your employment status
asalariado
zatrudniony/a
Type of employment status
desempleado
bezrobotny/a
Type of employment status
empresario
przedsiębiorcą
Type of employment status
autónomo
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type of employment status
trabajador en prácticas
praktykantem/praktykantką
Type of employment status
voluntario
wolontariuszem/wolontariuszką
Type of employment status
asesor
doradcą
Type of employment status
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Inquiring about the type of contract
Tengo un contrato ______________.
Mam umowę ___________.
Stating what type of contract you have
a tiempo completo
o pracę na pełny etat
Type of contract
a tiempo parcial
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type of contract
de duración determinada
(o pracę) na czas określony
Type of contract
indefinido
(o pracę) na czas nieokreślony
Type of contract
de temporada
o pracę sezonową
Type of contract
¿Cuándo se cobra?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Asking when you get your paycheck
Me gustaría solicitar _____________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Asking for time off
la baja por maternidad
urlop macierzyński
Type of time off
la baja por paternidad
urlop ojcowski
Type of time off
la baja por enfermedad
chorobowe
Type of time off
días libres
kilka dni urlopu
Type of time off

Work - Tax returns

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Inquiring about taxation
Me gustaría declarar mis ingresos.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Stating that you would like to report your earnings
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Asking when the deadline to send your tax return is
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
¿Cómo me informarán de _______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
¿Cuánto me sale a devolver?
ile wynosi mój zwrot podatku
Tax return option
¿Cuánto me sale a pagar?
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Tax return option