Romanian | Phrases - Immigration | Work

Work - General

¿Puedo trabajar en (país)?
Pot lucra în [țara]?
Asking if you can work in that country
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Asking if you need a social security number before starting to work
¿Necesito permiso de trabajo?
Am nevoie de permis de muncă?
Asking if you need a work permit
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Care este salariul minim pe economie?
Inquiring about the national minimum wage
Soy ____________________.
Sunt ___________________ .
Stating your employment status
asalariado
angajat
Type of employment status
desempleado
neangajat
Type of employment status
empresario
antreprenor
Type of employment status
autónomo
independent
Type of employment status
trabajador en prácticas
practicant
Type of employment status
voluntario
voluntar
Type of employment status
asesor
consultant
Type of employment status
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Inquiring about the type of contract
Tengo un contrato ______________.
Am contract de ______________.
Stating what type of contract you have
a tiempo completo
normă întreagă
Type of contract
a tiempo parcial
jumătate de normă
Type of contract
de duración determinada
pe perioadă determinată
Type of contract
indefinido
pe perioadă nedeterminată
Type of contract
de temporada
temporar
Type of contract
¿Cuándo se cobra?
Când primesc salariul?
Asking when you get your paycheck
Me gustaría solicitar _____________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Asking for time off
la baja por maternidad
concediu maternal
Type of time off
la baja por paternidad
concediul paternal
Type of time off
la baja por enfermedad
concediu medical
Type of time off
días libres
zile libere
Type of time off

Work - Tax returns

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Aș dori câteva informații despre taxe.
Inquiring about taxation
Me gustaría declarar mis ingresos.
Aș dori să-mi declar venitul.
Stating that you would like to report your earnings
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Asking when the deadline to send your tax return is
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
¿Cómo me informarán de _______________?
Cine mă va informa de ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
¿Cuánto me sale a devolver?
cât este rambursarea
Tax return option
¿Cuánto me sale a pagar?
dacă datorez mai mult
Tax return option