Chinese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Får jag lov att arbeta i [land]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Asking if you can work in that country
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Asking if you need a social security number before starting to work
Behöver jag ett arbetstillstånd?
请问我需要工作许可证吗?
Asking if you need a work permit
Vad är minimilönen?
全国最低工资是多少?
Inquiring about the national minimum wage
Jag är ______________.
我是___________________ 。
Stating your employment status
anställd
雇佣
Type of employment status
arbetslös
待业
Type of employment status
entreprenör
企业家
Type of employment status
egenföretagare
自雇者
Type of employment status
praktikant
实习生
Type of employment status
voluntärarbetare
志愿者
Type of employment status
konsultant
顾问
Type of employment status
Jag vill registrera mig som frilansare.
我想要以自由职业者身份登记。
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
你提供哪种类型的工作合同?
Inquiring about the type of contract
Jag har ett _________ kontrakt.
我有一个______________合同。
Stating what type of contract you have
fulltid
全职
Type of contract
deltid
兼职
Type of contract
visstids
定期合同
Type of contract
permanent anställd
永久合同
Type of contract
säsongsanställd
季节性合同
Type of contract
När får jag lön?
我什么时候能拿到我的工资?
Asking when you get your paycheck
Jag skulle vilja ha ____.
我想要_________。
Asking for time off
mammaledigt
产假
Type of time off
pappaledigt
陪产假
Type of time off
sjuklön
病假
Type of time off
semester
请假
Type of time off

Work - Tax returns

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
我想要了解纳税的相关信息。
Inquiring about taxation
Jag vill rapportera min inkomst.
我想要申报我的收入。
Stating that you would like to report your earnings
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Asking when the deadline to send your tax return is
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Vem informerar mig om _______?
谁会告诉我______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hur mycket min skatteåterbäring är
我的税收返还是多少
Tax return option
huruvida jag ska betala mer skatt
我是否要交更多税
Tax return option