Esperanto | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Får jag lov att arbeta i [land]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Asking if you can work in that country
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Asking if you need a social security number before starting to work
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Asking if you need a work permit
Vad är minimilönen?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Inquiring about the national minimum wage
Jag är ______________.
Mi estas ________________.
Stating your employment status
anställd
dungata
Type of employment status
arbetslös
senlabora
Type of employment status
entreprenör
entreprenisto
Type of employment status
egenföretagare
memdungito
Type of employment status
praktikant
internulo
Type of employment status
voluntärarbetare
volontulo
Type of employment status
konsultant
konsilisto
Type of employment status
Jag vill registrera mig som frilansare.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Inquiring about the type of contract
Jag har ett _________ kontrakt.
Mi havas____________ kontrakton.
Stating what type of contract you have
fulltid
plentempan
Type of contract
deltid
parttempan
Type of contract
visstids
limigitan
Type of contract
permanent anställd
permanentan
Type of contract
säsongsanställd
sezonan
Type of contract
När får jag lön?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Asking when you get your paycheck
Jag skulle vilja ha ____.
Mi ŝatus peti _________.
Asking for time off
mammaledigt
akuŝferion
Type of time off
pappaledigt
akuŝferion (por patro)
Type of time off
sjuklön
malsanan salajron
Type of time off
semester
feritagojn
Type of time off

Work - Tax returns

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Inquiring about taxation
Jag vill rapportera min inkomst.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Stating that you would like to report your earnings
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Asking when the deadline to send your tax return is
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Vem informerar mig om _______?
Kiu diros min ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hur mycket min skatteåterbäring är
kiom mia repago estas
Tax return option
huruvida jag ska betala mer skatt
se mi ŝuldas pli imposton
Tax return option