Korean | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Får jag lov att arbeta i [land]?
Asking if you can work in that country
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Asking if you need a social security number before starting to work
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Asking if you need a work permit
Vad är minimilönen?
Inquiring about the national minimum wage
Jag är ______________.
Stating your employment status
anställd
Type of employment status
arbetslös
Type of employment status
entreprenör
Type of employment status
egenföretagare
Type of employment status
praktikant
Type of employment status
voluntärarbetare
Type of employment status
konsultant
Type of employment status
Jag vill registrera mig som frilansare.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Inquiring about the type of contract
Jag har ett _________ kontrakt.
Stating what type of contract you have
fulltid
Type of contract
deltid
Type of contract
visstids
Type of contract
permanent anställd
Type of contract
säsongsanställd
Type of contract
När får jag lön?
Asking when you get your paycheck
Jag skulle vilja ha ____.
Asking for time off
mammaledigt
Type of time off
pappaledigt
Type of time off
sjuklön
Type of time off
semester
Type of time off

Work - Tax returns

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Inquiring about taxation
Jag vill rapportera min inkomst.
Stating that you would like to report your earnings
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Asking when the deadline to send your tax return is
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Vem informerar mig om _______?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hur mycket min skatteåterbäring är
Tax return option
huruvida jag ska betala mer skatt
Tax return option