Polish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Får jag lov att arbeta i [land]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Asking if you can work in that country
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Asking if you need a social security number before starting to work
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Asking if you need a work permit
Vad är minimilönen?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Inquiring about the national minimum wage
Jag är ______________.
Jestem ___________________ .
Stating your employment status
anställd
zatrudniony/a
Type of employment status
arbetslös
bezrobotny/a
Type of employment status
entreprenör
przedsiębiorcą
Type of employment status
egenföretagare
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type of employment status
praktikant
praktykantem/praktykantką
Type of employment status
voluntärarbetare
wolontariuszem/wolontariuszką
Type of employment status
konsultant
doradcą
Type of employment status
Jag vill registrera mig som frilansare.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Inquiring about the type of contract
Jag har ett _________ kontrakt.
Mam umowę ___________.
Stating what type of contract you have
fulltid
o pracę na pełny etat
Type of contract
deltid
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type of contract
visstids
(o pracę) na czas określony
Type of contract
permanent anställd
(o pracę) na czas nieokreślony
Type of contract
säsongsanställd
o pracę sezonową
Type of contract
När får jag lön?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Asking when you get your paycheck
Jag skulle vilja ha ____.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Asking for time off
mammaledigt
urlop macierzyński
Type of time off
pappaledigt
urlop ojcowski
Type of time off
sjuklön
chorobowe
Type of time off
semester
kilka dni urlopu
Type of time off

Work - Tax returns

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Inquiring about taxation
Jag vill rapportera min inkomst.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Stating that you would like to report your earnings
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Asking when the deadline to send your tax return is
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Vem informerar mig om _______?
Kto poinformuje mnie ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
hur mycket min skatteåterbäring är
ile wynosi mój zwrot podatku
Tax return option
huruvida jag ska betala mer skatt
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Tax return option