Vietnamese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

[ülke] için çalışma iznim var mı?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Asking if you can work in that country
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Asking if you need a social security number before starting to work
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Asking if you need a work permit
Asgari ücret ne kadar?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Inquiring about the national minimum wage
Ben ___________________.
Tôi __________.
Stating your employment status
çalışıyorum
có việc làm
Type of employment status
işsizim
Không có việc làm
Type of employment status
girişimciyim
doanh nhân
Type of employment status
serbest meslek sahibiyim
tự làm chủ
Type of employment status
stajyerim
thực tập sinh
Type of employment status
gönüllüyüm
tình nguyện viên
Type of employment status
danışmanım
tư vấn viên
Type of employment status
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Inquiring about the type of contract
Sözleşmem ______________.
Tôi có hợp đồng _________.
Stating what type of contract you have
tam zamanlı
toàn thời gian
Type of contract
yarı zamanlı
bán thời gian
Type of contract
süreli sözleşme
hạn định
Type of contract
kalıcı
lâu dài
Type of contract
mevsimlik
thời vụ
Type of contract
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Asking when you get your paycheck
_________ için başvurmak istiyorum.
Tôi muốn hỏi về___________.
Asking for time off
annelik izni
nghỉ sinh đẻ
Type of time off
babalık izni
nghỉ làm cha
Type of time off
hastalık izni
nghỉ ốm
Type of time off
günlük izin
ngày nghỉ
Type of time off

Work - Tax returns

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Inquiring about taxation
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Stating that you would like to report your earnings
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Asking when the deadline to send your tax return is
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
geri ödeme miktarı
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Tax return option
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
tôi có nợ tiền thuế hay không
Tax return option