Chinese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
请问我可以在【国家】工作吗?
Asking if you can work in that country
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Asking if you need a social security number before starting to work
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
请问我需要工作许可证吗?
Asking if you need a work permit
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
全国最低工资是多少?
Inquiring about the national minimum wage
Tôi __________.
我是___________________ 。
Stating your employment status
có việc làm
雇佣
Type of employment status
Không có việc làm
待业
Type of employment status
doanh nhân
企业家
Type of employment status
tự làm chủ
自雇者
Type of employment status
thực tập sinh
实习生
Type of employment status
tình nguyện viên
志愿者
Type of employment status
tư vấn viên
顾问
Type of employment status
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
我想要以自由职业者身份登记。
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
你提供哪种类型的工作合同?
Inquiring about the type of contract
Tôi có hợp đồng _________.
我有一个______________合同。
Stating what type of contract you have
toàn thời gian
全职
Type of contract
bán thời gian
兼职
Type of contract
hạn định
定期合同
Type of contract
lâu dài
永久合同
Type of contract
thời vụ
季节性合同
Type of contract
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
我什么时候能拿到我的工资?
Asking when you get your paycheck
Tôi muốn hỏi về___________.
我想要_________。
Asking for time off
nghỉ sinh đẻ
产假
Type of time off
nghỉ làm cha
陪产假
Type of time off
nghỉ ốm
病假
Type of time off
ngày nghỉ
请假
Type of time off

Work - Tax returns

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
我想要了解纳税的相关信息。
Inquiring about taxation
Tôi muốn báo cáo thu nhập
我想要申报我的收入。
Stating that you would like to report your earnings
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Asking when the deadline to send your tax return is
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
谁会告诉我______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
我的税收返还是多少
Tax return option
tôi có nợ tiền thuế hay không
我是否要交更多税
Tax return option