Czech | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Asking if you can work in that country
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Asking if you need a social security number before starting to work
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Potřebuji pracovní povolení?
Asking if you need a work permit
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Jaká je národní minimální mzda?
Inquiring about the national minimum wage
Tôi __________.
Já jsem ___________________ .
Stating your employment status
có việc làm
zaměstnaný
Type of employment status
Không có việc làm
nezaměstnaný
Type of employment status
doanh nhân
podnikatel
Type of employment status
tự làm chủ
osoba samostatně výdělečně činná
Type of employment status
thực tập sinh
stážista
Type of employment status
tình nguyện viên
dobrovolník
Type of employment status
tư vấn viên
poradce
Type of employment status
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Inquiring about the type of contract
Tôi có hợp đồng _________.
Mám ______________ smlouvu.
Stating what type of contract you have
toàn thời gian
na plný úvazek
Type of contract
bán thời gian
na poloviční úvazek
Type of contract
hạn định
na dobu určitou
Type of contract
lâu dài
trvalá pozice
Type of contract
thời vụ
sezonní práce
Type of contract
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Kde budu dostávat výplatu?
Asking when you get your paycheck
Tôi muốn hỏi về___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Asking for time off
nghỉ sinh đẻ
mateřská dovolená
Type of time off
nghỉ làm cha
otcovská dovolená
Type of time off
nghỉ ốm
nemocenská
Type of time off
ngày nghỉ
volný den
Type of time off

Work - Tax returns

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Inquiring about taxation
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Stating that you would like to report your earnings
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Asking when the deadline to send your tax return is
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
výše kolik dostanu zpátky
Tax return option
tôi có nợ tiền thuế hay không
jestliže musím zaplatit více daní
Tax return option