Japanese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Asking if you can work in that country
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Asking if you need a social security number before starting to work
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Asking if you need a work permit
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Inquiring about the national minimum wage
Tôi __________.
Stating your employment status
có việc làm
Type of employment status
Không có việc làm
Type of employment status
doanh nhân
Type of employment status
tự làm chủ
Type of employment status
thực tập sinh
Type of employment status
tình nguyện viên
Type of employment status
tư vấn viên
Type of employment status
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Inquiring about the type of contract
Tôi có hợp đồng _________.
Stating what type of contract you have
toàn thời gian
Type of contract
bán thời gian
Type of contract
hạn định
Type of contract
lâu dài
Type of contract
thời vụ
Type of contract
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Asking when you get your paycheck
Tôi muốn hỏi về___________.
Asking for time off
nghỉ sinh đẻ
Type of time off
nghỉ làm cha
Type of time off
nghỉ ốm
Type of time off
ngày nghỉ
Type of time off

Work - Tax returns

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Inquiring about taxation
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Stating that you would like to report your earnings
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Asking when the deadline to send your tax return is
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Tax return option
tôi có nợ tiền thuế hay không
Tax return option