Dutch | Phrases - Personal | Announcements and Invitations

Letter | E-Mail | Announcements and Invitations | Best Wishes | SMS and Web

Announcements and Invitations - Birth

S potěšením oznamujeme narození...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Used when a third party is announcing the birth of a child
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Used when a couple want to announce the birth of their child
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Used when a couple want to announce the birth of their child, usually found on cards with a picture of the child
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Used when a couple want to announce the birth of their child
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Used when a couple want to announce the birth of their child

Announcements and Invitations - Engagement

... a ... jsou zasnoubeni.
... en ... hebben zich verloofd.
Used when announcing an engagement
... s radostí oznamují své zasnoubení.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Used when a couple want to announce their engagement
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Used when announcing an engagement
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditional, used when parents want to announce the engagement of their daughter
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Used as in an invitation to an engagement party
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Used as in an invitation to an engagement party

Announcements and Invitations - Marriage

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Used when announcing a marriage
Slečna se brzy stane paní ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Used when announcing the marriage of a woman
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Used by the couple when inviting people to their wedding
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Used by the parents of the man/woman who is getting married to invite people to the wedding
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Used by the couple when inviting close friends to their wedding

Announcements and Invitations - Gatherings / Special Events

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Used to invite people to a social occasion on a specific day, at a specific time and for a specific reason
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Used to invite people to a dinner party and to give the reason why
Jste srdečně zváni...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formal, used to invite people to a formal event. Commonly used for company dinner parties
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formal, used to invite close friends to an important social occasion
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Used in an invitation after having asked the recipient to come, in order to emphasize that you would like them to be present
Chtěli byste přijít k... na...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informal, used to invite friends round for no other purpose then to see them