English | Phrases - Personal | Announcements and Invitations

Letter | E-Mail | Announcements and Invitations | Best Wishes | SMS and Web

Announcements and Invitations - Birth

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
We are happy to announce the birth of…
Used when a couple want to announce the birth of their child
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Used when a third party is announcing the birth of a child
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Used when a couple want to announce the birth of their child, usually found on cards with a picture of the child
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
With love and hope we welcome…to the world.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Used when a couple want to announce the birth of their child
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Used when a couple want to announce the birth of their child

Announcements and Invitations - Engagement

... en ... hebben zich verloofd.
…and…are engaged.
Used when announcing an engagement
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
…are happy to announce their engagement.
Used when a couple want to announce their engagement
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
We are happy to announce the engagement of…and…
Used when announcing an engagement
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditional, used when parents want to announce the engagement of their daughter
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Used as in an invitation to an engagement party
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Used as in an invitation to an engagement party

Announcements and Invitations - Marriage

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Used when announcing a marriage
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Used when announcing the marriage of a woman
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Used by the couple when inviting people to their wedding
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Used by the parents of the man/woman who is getting married to invite people to the wedding
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Used by the couple when inviting close friends to their wedding

Announcements and Invitations - Gatherings / Special Events

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Used to invite people to a social occasion on a specific day, at a specific time and for a specific reason
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Used to invite people to a dinner party and to give the reason why
U bent van harte uitgenodigd voor ...
You are cordially invited to…
Formal, used to invite people to a formal event. Commonly used for company dinner parties
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formal, used to invite close friends to an important social occasion
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
We would very much like you to come.
Used in an invitation after having asked the recipient to come, in order to emphasize that you would like them to be present
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Would you like to come to…for…?
Informal, used to invite friends round for no other purpose then to see them