Swedish | Phrases - Personal | Announcements and Invitations

Letter | E-Mail | Announcements and Invitations | Best Wishes | SMS and Web

Announcements and Invitations - Birth

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Vi har välkomnat ... till världen.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Used when a third party is announcing the birth of a child
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Used when a couple want to announce the birth of their child, usually found on cards with a picture of the child
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Used when a couple want to announce the birth of their child

Announcements and Invitations - Engagement

... en ... hebben zich verloofd.
... och ... har förlovat sig.
Used when announcing an engagement
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Used when a couple want to announce their engagement
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Used when announcing an engagement
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditional, used when parents want to announce the engagement of their daughter
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Used as in an invitation to an engagement party
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Used as in an invitation to an engagement party

Announcements and Invitations - Marriage

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Used when announcing a marriage
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Fröken ... ska snart bli fru ...
Used when announcing the marriage of a woman
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Used by the couple when inviting people to their wedding
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Used by the parents of the man/woman who is getting married to invite people to the wedding
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Used by the couple when inviting close friends to their wedding

Announcements and Invitations - Gatherings / Special Events

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Used to invite people to a social occasion on a specific day, at a specific time and for a specific reason
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Used to invite people to a dinner party and to give the reason why
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formal, used to invite people to a formal event. Commonly used for company dinner parties
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formal, used to invite close friends to an important social occasion
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Used in an invitation after having asked the recipient to come, in order to emphasize that you would like them to be present
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informal, used to invite friends round for no other purpose then to see them