Dutch | Phrases - Personal | Announcements and Invitations

Letter | E-Mail | Announcements and Invitations | Best Wishes | SMS and Web

Announcements and Invitations - Birth

We are happy to announce the birth of…
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Used when a third party is announcing the birth of a child
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Used when a couple want to announce the birth of their child
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Used when a couple want to announce the birth of their child, usually found on cards with a picture of the child
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child
With love and hope we welcome…to the world.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Used when a couple want to announce the birth of their child
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Used when a couple want to announce the birth of their child

Announcements and Invitations - Engagement

…and…are engaged.
... en ... hebben zich verloofd.
Used when announcing an engagement
…are happy to announce their engagement.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Used when a couple want to announce their engagement
We are happy to announce the engagement of…and…
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Used when announcing an engagement
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditional, used when parents want to announce the engagement of their daughter
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Used as in an invitation to an engagement party
You are cordially invited to … and … engagement party on…
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Used as in an invitation to an engagement party

Announcements and Invitations - Marriage

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Used when announcing a marriage
Miss…is soon to become Mrs. ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Used when announcing the marriage of a woman
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Used by the couple when inviting people to their wedding
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Used by the parents of the man/woman who is getting married to invite people to the wedding
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Used by the couple when inviting close friends to their wedding

Announcements and Invitations - Gatherings / Special Events

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Used to invite people to a social occasion on a specific day, at a specific time and for a specific reason
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Used to invite people to a dinner party and to give the reason why
You are cordially invited to…
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formal, used to invite people to a formal event. Commonly used for company dinner parties
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formal, used to invite close friends to an important social occasion
We would very much like you to come.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Used in an invitation after having asked the recipient to come, in order to emphasize that you would like them to be present
Would you like to come to…for…?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informal, used to invite friends round for no other purpose then to see them