Korean | Phrases - Personal | Announcements and Invitations

Letter | E-Mail | Announcements and Invitations | Best Wishes | SMS and Web

Announcements and Invitations - Birth

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Used when a third party is announcing the birth of a child
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Used when a couple want to announce the birth of their child, usually found on cards with a picture of the child
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Used when a couple want to announce the birth of their child

Announcements and Invitations - Engagement

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Used when announcing an engagement
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Used when a couple want to announce their engagement
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Used when announcing an engagement
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Traditional, used when parents want to announce the engagement of their daughter
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Used as in an invitation to an engagement party
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Used as in an invitation to an engagement party

Announcements and Invitations - Marriage

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Used when announcing a marriage
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Used when announcing the marriage of a woman
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Used by the couple when inviting people to their wedding
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Used by the parents of the man/woman who is getting married to invite people to the wedding
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Used by the couple when inviting close friends to their wedding

Announcements and Invitations - Gatherings / Special Events

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Used to invite people to a social occasion on a specific day, at a specific time and for a specific reason
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Used to invite people to a dinner party and to give the reason why
Ni invitas al...
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Formal, used to invite people to a formal event. Commonly used for company dinner parties
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Formal, used to invite close friends to an important social occasion
Ni devus tre multe kiel vi venus.
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Used in an invitation after having asked the recipient to come, in order to emphasize that you would like them to be present
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
...에 와서 만날 래?
Informal, used to invite friends round for no other purpose then to see them