Swedish | Phrases - Personal | Announcements and Invitations

Letter | E-Mail | Announcements and Invitations | Best Wishes | SMS and Web

Announcements and Invitations - Birth

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Vi har välkomnat ... till världen.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Used when a third party is announcing the birth of a child
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Used when a couple want to announce the birth of their child, usually found on cards with a picture of the child
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Used when a couple want to announce the birth of their child

Announcements and Invitations - Engagement

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... och ... har förlovat sig.
Used when announcing an engagement
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Used when a couple want to announce their engagement
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Used when announcing an engagement
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditional, used when parents want to announce the engagement of their daughter
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Used as in an invitation to an engagement party
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Used as in an invitation to an engagement party

Announcements and Invitations - Marriage

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Used when announcing a marriage
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Used when announcing the marriage of a woman
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Used by the couple when inviting people to their wedding
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Used by the parents of the man/woman who is getting married to invite people to the wedding
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Used by the couple when inviting close friends to their wedding

Announcements and Invitations - Gatherings / Special Events

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Used to invite people to a social occasion on a specific day, at a specific time and for a specific reason
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Used to invite people to a dinner party and to give the reason why
Ni invitas al...
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formal, used to invite people to a formal event. Commonly used for company dinner parties
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formal, used to invite close friends to an important social occasion
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Used in an invitation after having asked the recipient to come, in order to emphasize that you would like them to be present
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informal, used to invite friends round for no other purpose then to see them