Czech | Phrases - Personal | Announcements and Invitations

Letter | E-Mail | Announcements and Invitations | Best Wishes | SMS and Web

Announcements and Invitations - Birth

Wir freuen uns über die Geburt von...
S potěšením oznamujeme narození...
Used when a couple want to announce the birth of their child
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Used when a third party is announcing the birth of a child
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Used when a couple want to announce the birth of their child, usually found on cards with a picture of the child
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Used when a couple want to announce the birth of their child
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Used when a couple want to announce the birth of their child

Announcements and Invitations - Engagement

... und ... haben sich verlobt.
... a ... jsou zasnoubeni.
Used when announcing an engagement
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Used when a couple want to announce their engagement
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Used when announcing an engagement
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditional, used when parents want to announce the engagement of their daughter
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Used as in an invitation to an engagement party
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Used as in an invitation to an engagement party

Announcements and Invitations - Marriage

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Used when announcing a marriage
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Slečna se brzy stane paní ...
Used when announcing the marriage of a woman
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Used by the couple when inviting people to their wedding
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Used by the parents of the man/woman who is getting married to invite people to the wedding
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Used by the couple when inviting close friends to their wedding

Announcements and Invitations - Gatherings / Special Events

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Used to invite people to a social occasion on a specific day, at a specific time and for a specific reason
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Used to invite people to a dinner party and to give the reason why
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Jste srdečně zváni...
Formal, used to invite people to a formal event. Commonly used for company dinner parties
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formal, used to invite close friends to an important social occasion
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Used in an invitation after having asked the recipient to come, in order to emphasize that you would like them to be present
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informal, used to invite friends round for no other purpose then to see them