Dutch | Phrases - Personal | Announcements and Invitations

Letter | E-Mail | Announcements and Invitations | Best Wishes | SMS and Web

Announcements and Invitations - Birth

...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Used when a third party is announcing the birth of a child
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Used when a couple want to announce the birth of their child
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Used when a couple want to announce the birth of their child, usually found on cards with a picture of the child
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Used when a couple want to announce the birth of their child
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Used when a couple want to announce the birth of their child

Announcements and Invitations - Engagement

.. 와 ...는 약혼하였습니다.
... en ... hebben zich verloofd.
Used when announcing an engagement
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Used when a couple want to announce their engagement
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Used when announcing an engagement
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditional, used when parents want to announce the engagement of their daughter
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Used as in an invitation to an engagement party
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Used as in an invitation to an engagement party

Announcements and Invitations - Marriage

...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Used when announcing a marriage
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Used when announcing the marriage of a woman
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Used by the couple when inviting people to their wedding
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Used by the parents of the man/woman who is getting married to invite people to the wedding
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Used by the couple when inviting close friends to their wedding

Announcements and Invitations - Gatherings / Special Events

...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Used to invite people to a social occasion on a specific day, at a specific time and for a specific reason
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Used to invite people to a dinner party and to give the reason why
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formal, used to invite people to a formal event. Commonly used for company dinner parties
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formal, used to invite close friends to an important social occasion
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Used in an invitation after having asked the recipient to come, in order to emphasize that you would like them to be present
...에 와서 만날 래?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informal, used to invite friends round for no other purpose then to see them