Dutch | Phrases - Personal | Announcements and Invitations

Letter | E-Mail | Announcements and Invitations | Best Wishes | SMS and Web

Announcements and Invitations - Birth

У нас есть радостная новость - рождение...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Used when a third party is announcing the birth of a child
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Used when a couple want to announce the birth of their child, usually found on cards with a picture of the child
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Used when a couple want to announce the birth of their child

Announcements and Invitations - Engagement

... и ... помолвлены.
... en ... hebben zich verloofd.
Used when announcing an engagement
... с радостью объявляют о своей помолвке.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Used when a couple want to announce their engagement
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Used when announcing an engagement
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditional, used when parents want to announce the engagement of their daughter
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Used as in an invitation to an engagement party
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Used as in an invitation to an engagement party

Announcements and Invitations - Marriage

Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Used when announcing a marriage
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Used when announcing the marriage of a woman
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Used by the couple when inviting people to their wedding
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Used by the parents of the man/woman who is getting married to invite people to the wedding
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Used by the couple when inviting close friends to their wedding

Announcements and Invitations - Gatherings / Special Events

Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Used to invite people to a social occasion on a specific day, at a specific time and for a specific reason
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Used to invite people to a dinner party and to give the reason why
Сердечно приглашаем вас на...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formal, used to invite people to a formal event. Commonly used for company dinner parties
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formal, used to invite close friends to an important social occasion
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Used in an invitation after having asked the recipient to come, in order to emphasize that you would like them to be present
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informal, used to invite friends round for no other purpose then to see them