Dutch | Phrases - Personal | Announcements and Invitations

Letter | E-Mail | Announcements and Invitations | Best Wishes | SMS and Web

Announcements and Invitations - Birth

...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Used when a third party is announcing the birth of a child
Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak istedik.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Used when a couple want to announce the birth of their child, usually found on cards with a picture of the child
On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu duyurmaktan mutluluk duyar.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child
Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin diyoruz.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Used when a couple want to announce the birth of their child
Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan / duyurmaktan gurur duyuyoruz.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Used when a couple want to announce the birth of their child
Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Used when a couple want to announce the birth of their child

Announcements and Invitations - Engagement

... ve ... nişanlandı.
... en ... hebben zich verloofd.
Used when announcing an engagement
... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son derece mutlular.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Used when a couple want to announce their engagement
... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Used when announcing an engagement
... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları, olan nişanını duyurmaktan mutluluk duyar. Ağustos düğünü planlanmaktadır.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditional, used when parents want to announce the engagement of their daughter
... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Used as in an invitation to an engagement party
... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine davetlisiniz.
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Used as in an invitation to an engagement party

Announcements and Invitations - Marriage

... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Used when announcing a marriage
... kızımız yakında ... Hanım oluyor.
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Used when announcing the marriage of a woman
... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten mutluluk duyarlar. Onları bu özel günlerinde yalnız bırakmayın.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Used by the couple when inviting people to their wedding
Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının düğününde görmekten şeref duyarlar.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Used by the parents of the man/woman who is getting married to invite people to the wedding
...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi düğünümüzde görmekten mutluluk duyarız.
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Used by the couple when inviting close friends to their wedding

Announcements and Invitations - Gatherings / Special Events

... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok memnun oluruz.
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Used to invite people to a social occasion on a specific day, at a specific time and for a specific reason
...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok isteriz.
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Used to invite people to a dinner party and to give the reason why
Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz.
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formal, used to invite people to a formal event. Commonly used for company dinner parties
Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti veriyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formal, used to invite close friends to an important social occasion
Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Used in an invitation after having asked the recipient to come, in order to emphasize that you would like them to be present
...'ya ... için gelmek ister miydiniz?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informal, used to invite friends round for no other purpose then to see them