English | Phrases - Personal | Best Wishes

Best Wishes - Marriage

Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Used when congratulating a recently-married couple
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Used when congratulating a recently-married couple
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Congratulations on tying the knot!
Informal, used when congratulating a recently married-couple that you know quite well
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
Congratulations on saying your "I do's"!
Informal, used when congratulating a recently married-couple that you know quite well
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Used when congratulating a recently-married couple

Best Wishes - Engagement

Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
Congratulations on your engagement!
Standard phrase used to congratulate someone on their engagement
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Used when congratulating a recently engaged-couple
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Used when congratulating a recently engaged-couple
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Used when congratulating a recently engaged-couple
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Used when congratulating a recently engaged-couple who you know well, and to ask when the wedding will take place

Best Wishes - Birthdays and Anniversaries

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Birthday greetings!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Happy Birthday!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Nog vele jaren!
Many happy returns!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
Wishing you every happiness on your special day.
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Happy Anniversary!
General anniversary wish, commonly found on anniversary cards
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
Happy…Anniversary!
Anniversary wish used when celebrating a specific anniversary (e.g. 25th silver anniversary, 40th ruby anniversary)
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Used to emphasize the length of marriage and wish a happy anniversary
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Used to celebrate a 20th wedding anniversary
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Used to celebrate a 25th wedding anniversary
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Used to celebrate a 40th wedding anniversary
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Used to celebrate a 30th wedding anniversary
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Used to celebrate a 35th wedding anniversary
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Used to celebrate a 50th wedding anniversary
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Used to celebrate a 60th wedding anniversary

Best Wishes - Get well Wishes

Beterschap.
Get well soon.
Standard get well wish, commonly found on cards
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Standard get well wish
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
We hope that you will be up and about in no time.
Standard get well wish from more than one person
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
Thinking of you. May you feel better soon.
Standard get well wish
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
From everybody at…, get well soon.
Get well wish from several people in an office or place of work
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Get well wish from several people in an office or place of work

Best Wishes - General Congratulations

Van harte gefeliciteerd met ...
Congratulations on…
Standard congratulation sentence
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
I wish you the best of luck and every success in…
Used when wishing someone success in the future
Ik wens jou alle succes met ...
I wish you every success in…
Used when wishing someone success in the future
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
We would like to send you our congratulations on…
Used when congratulating someone for doing a specific thing
Gefeliciteerd met ...
Well done on…
Used when congratulating someone for doing a specific thing, less congratulatory
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
Congratulations on passing your driving test!
Used when congratulating someone on passing their driving test
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
Well done. We knew you could do it.
Used when congratulating someone, usually a close friend or member of the family
Gefeli!
Congrats!
Informal, relatively uncommon, shorthand for congratulations and used when congratulating someone

Best Wishes - Academic Achievements

Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
Congratulations on your graduation!
Used when congratulating someone for graduating from university
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Congratulations on passing your exams!
Used when congratulating someone for passing their school exams
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Informal colloquial phrase, used when someone you know well does exceedingly well on an exam
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Used when congratulating someone for completing their master's degree and wishing them luck in the future
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Used when congratulating someone for passing their school exams, but when unsure whether they plan to go to university or get a job
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Used when congratulating someone for passing their school exams, and who you know is looking to get a job
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
Well done on getting into University. Have a great time!
Used when congratulating someone on getting a place at university

Best Wishes - Condolences

Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Used when consoling someone on the death of someone close to them. The death could have been expected or unexpected
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
We are so very sorry to hear about your loss.
Used when consoling someone on the death of someone close to them
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Used when consoling someone on the death of someone close to them
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Used when consoling someone on the death of their son/daughter/husband/wife (includes the name of the deceased)
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Used when consoling someone on the death of someone close to them
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Used when consoling someone on the death of someone close to them

Best Wishes - Career Achievements

Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
We wish you the best of luck in your new job at…
Used when wishing someone success in a new job
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Used when old colleagues wish someone success in a new job
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
We wish you the best of luck in your new position of…
Used when old colleagues wish someone success in a new job position
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
We wish you every success for your latest career move.
Used when old colleagues wish someone success in a new job
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
Congratulations on getting the job!
Used when congratulating someone on getting a new, usually lucrative, job
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
Good luck on your first day at…
Used when wishing someone a good first day at a new job

Best Wishes - Birth

Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Used to congratulate a couple on the birth of their child
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
Congratulations on your new arrival!
Used to congratulate a couple on the birth of their child
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Used to congratulate a woman on the birth of her child
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Used to congratulate a couple on the birth of their child
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Used to congratulate a couple on the birth of their child

Best Wishes - Thanks

Hartelijk bedankt voor ...
Many thanks for…
Used as a general thank you message
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Used when thanking someone on behalf of yourself and someone else
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
I really don't know how to thank you for…
Used when you are very grateful to someone for doing something for you
Als blijk van onze dankbaarheid ...
As a small token of our gratitude…
Used when giving a gift to someone as a thank you
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Used when you are grateful to someone for doing something for you
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
We are very grateful to you for…
Used when you want to thank someone sincerely for doing something for you
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Used when someone thanks you for something, but what he / she did benefited you as well

Best Wishes - Season's Greetings

Fijne feestdagen wensen ...
Season's greetings from…
Used in the US to celebrate Christmas and New Year
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Used in the UK to celebrate Christmas and New Year
Vrolijk Pasen!
Happy Easter!
Used in Christian countries to celebrate Easter Sunday
Fijne Thanksgiving!
Happy Thanksgiving!
Used in the US to celebrate Thanksgiving
Gelukkig Nieuwjaar!
Happy New Year!
Used to celebrate the New Year
Fijne feestdagen!
Happy Holidays!
Used in the US and Canada to celebrate holidays (especially used around Christmas/Hanukkah time)
Fijne Chanoeka!
Happy Hanukkah!
Used to celebrate Hanukkah
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Used to celebrate Diwali
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Used in Christian countries to celebrate Christmas
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Used in Christian countries to celebrate Christmas and New Year